TR EN DE AR

Franchise Yatırımcı ve Adayları KVK Aydınlatma Metni

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. (ETİLER MARMARİS ya da Şirket) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor, Şirketimiz ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayreti gösteriyoruz.
Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
KVK Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. ‘dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
Adres: Cevizli Mh. Yeşil Sk No:4 Kat: 17 D: 88 Adakule Residence 34846 Maltepe / İstanbul
Tel: 90 216 407 27 27

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında;

a. Yatırımcı Adaylarının Başvurularının alınması süreci;
• Frienchise başvurularının alınması ve uygunluğunun değerlendirilmesi,
• Frienchise ilişkisi herhangi bir sebeple ilk etapta kurulmasa dahi ilerleyen süreçte uygulanacak olan frienchise yatırımcı adaylarına özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyuru faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamlarda sizlere ticari elektronik ileti gönderilmesi

b. Yatırımcı- Müşteri ilişkisi yönetimi;
• Şubelerimizde müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunulması ve geliştirilmesi,
• Hizmet standardının sağlanması,
• Ürünlerin zamanında ve tam olarak tesliminin sağlanması,
• Online sitelerden ürün satış süreçlerinin sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi,
• Satış işlemlerinin takip edilmesi,
• Satış sonrası ürünlerle ilgili öneri vb. taleplerinizin değerlendirilmesi,

c. İlgili mevzuat gereklerinin yerine getirilmesi;
• Sözleşmenin ifası
• Fatura oluşturulması, mutabakatların yapılması,

d. Hizmet kalitemizin geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetleri;
• Müşterilerin taleplerine göre satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi
• Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi
• Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetler, bunların geliştirilmesi
• Ürün ve/veya hizmetlere erişim ve/veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların ve/veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
• Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütmek amacıyla, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, reklam faaliyetlerinin planlanması ve/veya yönetimi,
• Müşterilere uygun fırsat ve kampanyalar hazırlamak ve Müşteri memnuniyetini sağlamak

e. Şirket’in idaresi ve Şirket politikalarının uygulanması;
• Frienchise Şubelerin denetimlerinin yapılması,
• Frienchise Şubelerin hizmetlerinde kurumsal standartların sağlanması için çalışanlarına eğitimler verilmesi,
• Şirketimizin meşru menfaati kapsamında mağazalarımızın fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
• Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve yönetimi,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

f. Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;
• Tüketiciler tarafından yapılacak talep ve şikayetlerin takibi ve ilgililere geri dönüşün sağlanması,
• Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için,
• Şirketimizin Gizlilik Politikasında yer alan hükümlere uygunluğun sağlanması amaçları ile işlemekteyiz.

3. Frienchise Adaylık Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

KİMLİK: Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi (Değerlendirme ve sözleşme öncesi adayları tanımak için meşru menfaat kapsamında alınmaktadır.)

İLETİŞİM: Adres Telefon ve Eposta (Değerlendirme ve sözleşme öncesi adayları tanımak için meşru menfaat kapsamında alınmaktadır.)

FİNANS: Yatırım Bütçesi (Bütçenin yeterliğinin değerlendirilmesi için alınmaktadır.)

LOKASYON: Şube için düşünülen Lokasyon bilgisi (Fiziki imkanların uygunluğu değerlendirilmesi alınmaktadır.)

DİĞER: Başvuran hakkında genel bilgiler

Frienchise adaylarının herhangi bir özel nitelikli kişisel verisi işlenmemektedir.

4. Frienchise İlişkisi Kapsamında Sözleşme ve Ticari İlişki Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin Sınıflandırılması

KİMLİK: Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası (Sözleşme ilişkisi kurulması için alınmaktadır.)

İLETİŞİM: Adres ve Telefon (Sözleşme ilişkisi kurulması için alınmaktadır.)

FİNANS: Vergi Beyanı, Vergi Levhası, Vergi Numarası (Sözleşme ilişkisi kurulması için alınmaktadır.)

LOKASYON: Şube için düşünülen Lokasyon bilgisi (Sözleşme ilişkisi kurulması için alınmaktadır.)

FINANS: Vergi Beyanı, Vergi Levhası, Vergi Numarası (Sözleşme ilişkisi kurulması için alınmaktadır.)

DİĞER: İmza (Sözleşme ilişkisi kurulması için alınmaktadır.)

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

YURTİÇİNDE:

• Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Sizinle olan frienchise ilişkisi çerçevesinde nakliye vb. sevkiyat şirketlerine,
• Tahsilata ilişkin işlemlerin ve sürecin gerçekleşmesi amacıyla entegre tahsilat uygulamasının sunucularına,
• Mahkeme kararları, Tüketici Hakem Heyeti kararları veya delil talepleri gibi hukuki taleplerin yerine getirilmesi yükümlülüğümüz çerçevesinde hukuka ve usule uygun olacak şekilde ilgili kurumlara ve avukatlara,
• Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalara,
• Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,
• Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,
• KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde iş ortaklarımıza/bağlı ortaklıklarımıza, yurtiçinde bulunan topluluk şirketlerimize, aktarılabilmektedir.

YURTDIŞINDA

• Kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına,
• Mail ve SMS gönderim listemizde yer almanız halinde, yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz, toplu SMS ve elektronik ileti gönderen firmalara,
• Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız firmaların zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmaların erişimine,
• Ayrıca Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla kişisel verileriniz veri tabanları yurt dışında bulunan ofis uygulamaları, yedekleme sistemlerine, arşiv firmaları ya da bulut hizmeti firmalarına aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
6698 sayılı KVK Kanunu’nun 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
b) Doğru ve gerektiğinde güncel
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
kurallarına uygun bir şekilde toplanır.
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, elektronik pazar ve benzeri vasıtalarla sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda ya da kapalı devre görüntüleme sistemleri vasıtasıyla ve diğer yöntemlerle yasal yollardan elde edilebilmektedir. Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nda (5. maddede) yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:
• 5. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişinin açık rızasının olması,
• 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz başta Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatın açıkça izin vermesi,
• 5/2(b) bendinde düzenlenen fiili imkânsızlık,
• 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz; kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanması, cari hesap açılışı ile ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi yasal beyanname ve bildirimlerin düzenlenmesi, Şirketin tabi olduğu mevzuatta öngörülen saklama sürelerine uyulması ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin ve sair yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• 5/2 (e) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
• 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket, kişisel verilerinizi olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi.
• 5/2 (f) bendinde düzenlenen Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel verilerinizin işlenmesi.
İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir:
a) Açık Rıza (m.6/2)
b) Kanunlarda öngörülme (m.6/3: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için)
c) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik, kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmesi (m.6/3).
Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde sonraki maddede düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.
Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

8. Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı
Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. ’ye başvurunuz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak bizzat, noter aracılığı ile veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [info@etilermarmaris.com] adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile KVK başvuru ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz.
Başvuruda;
a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Yukarıda yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” vasıtasıyla, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerimin korunmasına yönelik sahip olduğum haklar hususunda ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından bilgilendirildiğimi, “Aydınlatma Metni” ni okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

II. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Formu

AÇIK RIZA METNİ

Yukarıda okuduğum ve anladığımı beyan ettiğim “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin herhangi bir etki altında kalmaksızın veri sorumlusu sıfatıyla ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından toplanmasına, kullanılmasına, işlenmesine ve yukarıda belirtilen mevzuat kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, bağlı ortaklıklarınız ve/veya doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştirakleriniz, Frienchise ilişkisi herhangi bir sebeple ilk etapta kurulmasa dahi ilerleyen süreçte uygulanacak olan frienchise yatırımcı adaylarına özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyuru vb. kapsamlarda tarafıma güncel ticari elektronik ileti gönderilmesine, ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.’nin yerine getirilebilmesi için aldığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle ayrıca, ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SAN. VE TİC. A.Ş.’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilere aktarmasına açık bir şekilde rıza verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

HAKKIMIZDA

Uzun yıllar önce başlayan gıdadaki hızlı tüketim alışkanlığı, Etiler Marmaris Lezzet Yolculuğu ile bugün Türkiye’nin 15 ilinde toplam 49 şubede devam ediyor. Etiler Marmaris İstanbul yiyecek kültürüne kattığı değişmez lezzetlerini önce tüm Türkiye’ye ardından da yurtdışına taşımak hedefinde. Bu hedef doğrultusunda hızla yol alan Etiler Marmaris kurumsallaşma çalışmalarını tamamladı. Eğitimli ve dinamik personeli, kazandıran franchise yapısı, güçlü operasyonel desteği sayesinde her geçen gün de büyümeye devam ediyor.

 

Tüm Hakları Saklıdır, 2020em-logo

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.